Prebúdzanie DRAKA

O znovuTvorbe komunít a miestnych vzťahov
ako nástroja na tvorbu zdravých, trvalo-udržateľných vzťahov

a o spôsobochob­novenia sebestačnosti a rovnováhy
ekonomického, prírodného a sociálneho prostredia

robo jankovich

src="http://prebudzaniedraka.vsieti.sk/sites/default/files/prebudzanie-draka-na-stole.jpg"
alt="" />

Komunity

*Z mnohých skúseností, ktoré sme v živote nadobudli vieme, že na
vybudovanie skutočne dobrých a hlbokých vzťahov nám materiálne veci a
peniaze nestačia.

Čo charakterizuje zámerne, cielene vytvorenú komunitu

Že je skupinou ľudí, ktorí milujú jeden druhého
a rastú


Skutočná komunita všeobsažná a akceptujúca

  • je všeobsažná a akceptujúca.
    Individuálne diferencie sú vyzdvihované a oslavované. Ak má komunita
    nepriateľa, začína strácať ducha pravej komunity. Súťaživosť je vždy
    výlučná a preto skupina, ktorú ovláda duch súťaživosti tiež nie je
    komunitou.

POZVANIE k spoluTvorbe spoločenstva do Žilinského Ekocentra

Prijmite pozvanie do Žilinského Ekocentra na spoločné tvorenie
spoločenstva (Community Buiding Workshop podľa Scotta M. Pecka). Seminár je
pre tých, ktorí by si priali:

PF 2O14 | Zrodenie Zaježová, Tŕstie

Ústranie a študijné centrum pre komunitný spôsob života a práce
„Zrodenie“ Zaježová, Tŕstie,

služba.vsieti.sk

Syndikovať obsah